افتتاح وبسایت گل سیما

وبسایت گل سیما در 1 اردیبهشت 1392 افتتاح گردید